Årsmøte 2018

 

Innkalling til årsmøte i Romsdal kystlag på Romsdalsmuseet, klasserommet på Krona.

Torsdag 22. mars 2018 kl. 18.00.

Sakliste:

  1. Godkjenning av innkalling og saksliste
  2. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen.
  3. Årsmelding for 2017
  4. Regnskap for 2017
  5. Arbeidsplan for 2018
  6. Valg


Etter årsmøte:

Dialogmøte mellom styret og medlemmene.

Hva vil vi at kystlaget skal fokusere på i 2018, og årene fremover?

 

Det blir en enkel servering.

Saksdokumentene er utsendt på e-post, eller pr. post. Kan også fås på Romsdals kystlag kontor i Hauglegda 4, 6416 Molde.

Link til saksdokumenter

 

Velkommen

Med vennlig hilsen

Romsdal kystlag
styret

 

 

Årsmelding, Regnskap og andre årsmøtepapirer