Innkalling til årsmøte

Romsdal kystkultursenter på Nøisomhed, Molde.

Torsdag 28. mars 2019. Kl. 19.00.

 

Sakliste:

 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste
 2.  Valg av ordstyrer, referent og to personer til å underskrive protokollen.
 3.  Årsmelding for 2018
 4.  Regnskap for 2018
 5.  Innkomne saker
 6.  Valg

 

Årsmøtepapirer (Link)

 

Etter årsmøte:

 • Orientering om forberedelse til Landsstevne i Trondheim 17. – 21. juli 2019
 • Status Kystkultursentret på Nøysomhed
 • Status M/S BRAND
 • Status SJÅA på Hjertøya
 • Status de andre båtene til kystlaget

Det blir en enkel servering.

Saksdokumentene blir tilsendt pr e-post/post. Blir også å finne på Kystkultursentret på Nøisomhed.

 

Velkommen

Romsdal kystlag styret