ekstraordinært årsmøte 2. mars 2020


Det innkalles til ekstraordinært årsmøte mandag 2. mars 2020 kl. 18.00 i lagets lokaler på Nøisomhed, Molde.


Saken gjelder samarbeid med DNT Molde og Moldespeiderne.


Formålet for samarbeidet mellom partene er sammen å styrke den sjøbaserte aktiviteten i Molde og Romsdal. Gjennom dette samarbeidet greier en sammen å utvikle området på Nøisomhet med plastret sjøkant, opparbeid stø, kai og flytebrygge. Samt at kystlaget greier å skaffe seg klubblokale på ca. 40 m2, kjøkken, kontor og toalett.

I nord på tomten (der brakka står) avstår kystlaget tomt på 105 m2 til Moldespeiderne for bygging av naust på 72 m2. Videre avstå tomt på 155 m2 til DNT Romsdal øst for naustet til Moldespeiderne for et felles bygg (DNT Romsdal og Romsdal kystlag), til lager, toalett og klubblokale på til sammen 110 m2.

Avtaler og tegninger fremlegges på årsmøtet.

SAK 1. Inngå samarbeid og avstå tomt (framfeste)til DNT
Molde og Moldespeiderne på Romsdal kystlag sitt
område på Nøisomhed, Molde.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå samarbeidsavtale og framfeste tomt til henholdsvis DNT Romsdal og til Moldespeiderne.Molde 4. februar 2020.


Styret