Registrere deg?

Du kan registrere deg som bruker av hjemmesiden vår.

Du vil da få eposter med aktuell informasjon om ting som skjer i laget.

Hvis du også er medlem i Romsdal kystlag vil du få mulighet til å legge inn artikler.

Noe informasjon er bare tilgjengelig for innloggede registrerte, og noe bare for innloggede medlemmer.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å registrere seg her, da det gir oss mye bedre mulighet for å holde kontakt med dere, og holde dere oppdatert på hva som skjer i Romsdal kystlag.

Informasjon som bare er tilgjengelig for innloggede medlemmer/registrerte vil være ting som oppstartsrutine for Brunvoll, noen fagartikler, lagsrutiner, vaktlister, vaktrutiner, nøkkelrutiner og annen intern informasjon.