Romsdal kystlag har desse aktivitetane og tilboda til våre medlemmar, og andre i følgje med medlemmar.

Romsdal kystkultursenter” - På Nøysomhetsfyllinga skal vi bygge opp et kystkultursenter. Vi har reve ei løe på Hollingen, og skal setja den opp att som storbåtnaust. Vi har fått på plass ei brakke, med møterom/spiserom og toalett.

'MS Brand' - En motorskøyte på 35' med Brunvoll semidiesel fra 1925. Båten er opprinnelig bygd som fiskebåt av Oluf Dalen Bremsnes på Averøy for Bersvein Stensønes på Brattvær, Smøla. Skal brukes til turer på fjordene i Romsdal og på vetearanbåtarrangementer i nærheten.

'Sjåa på Hjertøya” - Eit naust/bryggehus ved fiskerimuseet på Hjertøya. Godt eigna som 'tak over hovudet' når ein ferdast i open båt på Romsdalsfjordane.

'Rakfjøla' - vårt lagsblad, ynskjer alle innlegg hjarteleg velkomne. Radaksjonen er og interessert i å kome i kontakt med folk som vil være med på redigering, trykking og utsending.

'Otto' - Ein tverrskotting på 15 fot. Båten ligg på Kvitholmen på Hustadvika. Båten vert drive fram på ein av gamlemåtane; av årer. Men det er mogeleg å setja påhengsmotor på han. Båten benyttes av medlemmer i Kvitholmens venner og Romsdal kystlag.

'Tormod' - Ein engelsk marinebåt på 28 fot. Den ligg i Rødvenfjorden, og treng sårt til meir bruk. Båten kan roast, men det blir tungt, og vi har difor ein liten påhengsmotor til båten.

'Familiehelg på Bjørnsund' - Med krabberaking og roing, arrangerte vi for fyrste gong i 2006, og vi håpar det skal bli ein septembertradisjon i laget.

'Medlemstreff' - med ulike temaer og form. Kan være omvisningar, foredrag, turar, eller berre å treffeast kanskje med god mat. Sjå aktivitetsplana.