Bygd på Averøy i 1925
Motor: Brunvoll P16 16-22hk , semidiesel fra 1925.

Brand ved Reknesmoloen

 Målebrevet viser en lengde på 10,57 m, Bredde på 3,55 m og dybde på 1.2 m

 

Riksantikvaren har gitt MS Brand - LG4243, formell status som "verneverdig skip".

MS Brand er tatt opp som medlem i "Norsk Forening for Fartøyvern" fra 2010

Brand ligger nå i båthavna på Tøndergård i Molde, utpå våren blir den flyttet til gjestehavna på Reknes.