Rakfjøla - utgaver

Siste utgave av Rakfjøla er 2014 nummer 1.

Da ble papirutgaven lagt ned, og vi gikk over til å informere her og på Facebook. Søk opp FB-gruppa: "Romsdal Kystlag - Rakfjøla på nett"

 

Noen eldre utgaver av Rakfjøla finnes i PDF-utgave:

Les mer …

Rakfjøla

Rakfjøla er vårt medlemsblad i papirutgave. Det inneholder diverse artikler relatert til kystkultur, og lagsstoff. Medlemmer kan annosere gratis i bladet, når det er privat og relatert til kystkultur. Rakfjøla kommer ut med 3-4 nummer i året, 6-12 A4-sider, enkelte sider i farger.

Les mer …