Tegningen er en ideskisse på hvordan vi tenker oss kystsenteret ferdig utbygd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tegning av storbåtnaustet, første byggetrinn, som vi skal sette opp i sommer.